Terms of Service & Privacy

Thank you for visiting our website. If you want to use midpoint.be, you must agree to conform to and be legally bound by the terms and conditions described below.

If you disagree with any of these terms or conditions, do not use our website.

Minors

We do not provide services or sell products to children. If you are below the age of 18, you may use our website only with the permission and active involvement of a parent or legal guardian. If you are a minor, please do not provide us or other website visitors with any personal information.

Privacy Policy is part of these terms and conditions

Our privacy policy is part of, and subject to, these terms and conditions of use. You may view our privacy policy on midpoint.be.

Anti-Spam policy is part of these terms and conditions

Our anti-Spam policy is part of, and subject to, these terms and conditions of use. You may view our anti-Spam policy on midpoint.be.

Compensation disclosure policy, if any, is part of these terms and conditions If there is a Compensation Disclosure Policy on midpoint.be, the policy is part of, and subject to, these terms and conditions of use.

Modifications and terminations

These terms and conditions may change from time to time. If such changes are made, they will be effective immediately, and we will notify you by a notice posted on our website’s home page of the changes that have been made. If you disagree with the changes that have been made, you should not use our website.
We may terminate these terms and conditions of use for any reason and at any time without notice to you.
If you are concerned about these terms and conditions of use, you should read them each time before you use our website. Any questions or concerns should be brought to our attention by sending an e-mail to info@midpoint.be and providing us with information relating to your concern.

License Status

You understand and agree that your use of our website is limited and non-exclusive as a nontransferable revocable licensee. We may terminate your license to use our website, and access to our website, for any reason, and without giving you notice.

Content Ownership

All content on our website is owned by us or our content suppliers. On behalf of ourselves and our content suppliers, we claim all property rights, including intellectual property rights, for this content and you are not allowed to infringe upon those rights. We will prosecute to the fullest extent of the law anyone who attempts to steal our property.
You agree not to copy content from our website without our permission. Any requests to use our content (affiliates) should be submitted to us by e-mail to info at info@midpoint.be.
If you believe that your intellectual property rights have been infringed upon by our website content, please notify us by sending an e-mail to info@midpoint.be, or by sending mail to us at the address listed below. Please describe in detail the alleged infringement, including the factual and legal basis for your claim of ownership.

Disclaimers and Limitations of liability

The information on our website is provided on an ”as is,” ”as available” basis. You agree that your use of our website is at your sole risk. We disclaim all warranties of any kind, including but not limited to, any express warranties, statutory warranties, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. We do not warrant that our website will always be available, access will be uninterrupted, be error-free, meet your requirements, or that any defects in our website will be corrected.

Information on our website should not necessarily be relied upon and should not to be construed to be professional advice from us. We do not guarantee the accuracy or completeness of any of the information provided, and is not responsible for any loss resulting from your reliance on such information.

If your jurisdiction does not allow limitations on warranties, this limitation may not apply to you. Your sole and exclusive remedy relating to your use of the site shall be to discontinue using the site.

Under no circumstances will we be liable or responsible for any direct, indirect, incidental, consequential (including damages from loss of business, lost profits, litigation, or the like), special, exemplary, punitive, or other damages, under any legal theory, arising out of or in any way relating to our website, your website use, or the content, even if advised of the possibility of such damages.

Obscene and offensive content

We are not responsible for any obscene or offensive content that you receive or view from others while using our website. However, if you do receive or view such content, please contact us by e-mail to info@midpoint.be so that we can investigate the matter. Although we are not obligated to do so, we reserve the right to monitor, investigate, and remove obscene or offensive material posted to our website.

Indemnification

You understand and agree that you will indemnify, defend and hold us and our affiliates harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney’s fees, arising from your use of our website or your violation of these terms and conditions.

How to contact us

Any questions or concerns about these terms and conditions of use should be brought to our attention by e-mail to info@midpoint.be and providing us with information relating to your concern.

Entire Agreement

These terms and conditions, including the policies incorporated herein by express reference, constitute your entire agreement with us with respect to your use of our website.

 

Midpoint Privacy Policy

Laatste update: 25/10/2020

Dit is de privacy policy van EFE BVBA, met ondernemingsnummer 0478.389.944 en met maatschappelijke zetel te Nederkouter 59, 9000 GENT, uitbater van Restaurant Midpoint (hierna: “Wij”, “We”). U kunt ons steeds contacteren via ons e-mailadres info@midpoint.be, of telefonisch tijdens de openingsuren: +329 224 24 56.

EFE BV draagt uw privacy hoog in het vaandel, en daarom spannen Wij ons in om uw rechten zoveel als mogelijk te garanderen. Indien u vragen zou hebben of uw rechten wilt uitoefen moedigen Wij u van harte aan om ons eerst hierover aan te spreken. Wij helpen u graag verder.

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen enkel het e-mailadres dat u opgeeft. Deze privacy policy zal slechts van toepassing zijn voor zover dit e-mail adres een persoonsgegeven is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit is het geval wanneer We uw naam kunnen afleiden uit het e-mailadres dat u opgeeft.

 

Grondslag

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming. Indien u deze policy doorneemt zult u volledig op de hoogte zijn van welke gegevens Wij van u verzamelen, wat Wij met uw gegevens doen, wat uw rechten zijn en hoe u deze uitoefent.

 

Verwerking

Wij verzamelen uw e-mailadres voor marketingdoeleinden: Wij behouden ons het recht voor om u e-mails verzenden met reclame voor ons restaurant. Wij zullen uw gegevens voor onbepaalde tijd bijhouden, maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat nu nog steeds de mogelijkheid zult hebben om u uit te schrijven voor onze reclame. Deze verwerking zal enkel aanvang nemen indien u akkoord gaat met onze privacy policy.

Veiligheid van uw gegevens

De systemen die ons toegang verlenen zijn steeds met wachtwoord beveiligd, en zijn niet gelegen op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.

 

Uw rechten

U heeft het recht op kosteloze inzage, en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht op beperking van de verwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor een grondig overzicht van uw rechten kunt u terecht op deze pagina van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan steeds uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@midpoint.be. Wij helpen u graag verder, want Wij geloven sterk in een minnelijke oplossing.

U beschikt echter steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL

Tel. +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

U kan ook terecht bij de burgerlijke rechtbank om een schadevergoeding te vorderen.

 

Deze website is eigendom van BVBA EFE
uitbatingsnaam MIDPOINT

Contactgegevens
Adres maatschappelijk zetel:
Nederkouter 59
9000 Gent
Telefoon: 0488/82.14.15
E-mail: info@midpoint.be
Ondernemingsnummer:
BE0478.389.944

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MIDPOINT of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MIDPOINT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal MIDPOINT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
MIDPOINT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. MIDPOINT geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
MIDPOINT kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
MIDPOINT verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid
MIDPOINT hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, MIDPOINT respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

MIDPOINT verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan MIDPOINT hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: We vragen deze gegevens om u een officiële offerte of meer informatie over bepaalde onderwerpen te kunnen bezorgen.

MIDPOINT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MIDPOINT gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MIDPOINT.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

MIDPOINT kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

GET 10 HIGH PROTEIN
BREAKFAST RECIPES
GET FREE RECIPES
When you sign up to our newsletter